Pieczątki nasączone błyskowe

Pieczątki błyskowe nasączone (pre-ink) są wykonane z mikroporowatej gumy nasączonej tuszem wystarczającym nawet na 2-3 razy dłużej niż w pieczątkach samotuszujących. Wzór odbicia uzyskuje się naświetlając gumkę błyskami silnego światła. Pory gumki w miejscach gdzie nie ma obrazu zostają zasklepione na skutek wysokiej temperatury błysków światła, zapobiegając wydostawaniu się przez nie tuszu. Pieczątki błyskowe charakteryzują się bezgłośnym odbiciem i dużą precyzją szczegółów obrazu. Brak elementów ruchomych zapewnia długoletnią bezawaryjność. W pieczątkach tych nie ma konieczności wymiany wkładu tuszującego, wystarczy dolać specjalnego tuszu do pieczątek błyskowych.